ห้องประชุม

ห้องประชุม & Events

โรงแรมไอยรี เพลส รีสอร์ท มีการบริการห้องประชุมตั้งแต่ห้องประชุมขนาดเล็ก และห้องบอลรูม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้จัดกิจกรรมภายในโรงแรมด้วย สามารถรองรับแขกที่มาประชุมไปจนถึงงานแต่งงานได้สูงสุดประมาณ 80-100 คน